1,500,000 تومان

همایش رتبه ساز

  1. تعداد و میانگین نمره در کنکور
  2. بودجه بندی مووعی دروس کنکور
  3. حذفیات کنکور1401
  4. حذفیات متناسب با سطح دانش آموز
  5. آموزش deep work
  6. روز 25 ساعته
450,000 تومان