دبیر فیزیک پایه

سابقه تدریس

  • تدریس در موسسه دکتر شفیعی شهر اصفهان
  • تدریس‌یار دروس شیمی عمومی ۱، شیمی عمومی ۲، ریاضی ۱، فیزیک ۲ و نقشه کشی صنعتی دانشگاه تهران
  • طراح سوالات قلم چی

کتاب

مقاله کنفرانسی ملی در سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

تحصیلات

دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه تهران 

افتخارات