سیدمهدی نامنی

دبیر فیزیک کنکور

سابقه تدریس

  • همکاری با آموزشگاه‌های ابن‌سینا، علم و فن، دبیر، اوج، فرصت برابر، مهرپویان، سنایی، گزینه و مبتکران

  • همکاری با آموزشگاه قلمچی در شهرهای شوش دانیال، بم و کرمان

  • همکاری با مدارس عقیله، خیام، مبتکران و کاوشگران

  • مدرس فیلم‌های آموزشی در موسسات قلمچی و خوارزمی

  • مدرس دانشگاه، مدارس و آموزشگاه

کتاب

طراح سوالات آزمون قلمچی

تحصیلات

کارشناس ارشد هوافضا

افتخارات