علی غلامی

سابقه

  • 18 سال سابقه تدریس
  • مدرس برتر آموزشگاه‌های کانون قلم چی
  • استاد پروازی تهران، شیراز، مشهد، بندرعباس، دزفول، تبریز
  • مدرس رتبه‌های7،11،17، 21،44،70، 53و صدها رتبه ۳رقمی
  • ۴سال رئیس دپارتمان ریاضی آموزشگاه علوی
  • طراح و گزینش‌گر آزمون‌های آزمایشی آموزشگاه بعثت، علوی، پیام جاوید، هدف و تخته سیاه

کتاب

  • مبتکران 
  • فائق

تحصیلات

تحصیل کرده رشته ریاضی محض

افتخارات