دبیر عربی کنکور

سابقه تدریس

  • ۱۰سال سابقه تدریس عربی کنکور
  • دبیر اموزشگاه های قلم چی تهران
  • طراح سوالات عربی ازمون های قلم چی
  • مدیر دپارتمان تحصیلی مرکز مشاوره روزنه
  • دبیر عربی کنکور اموزشگاه علم و فن
  • دبیر عربی کنکور اموزشگاه کندو
  • دبیر عربی کنکور اموزشگاه ابن سینا
  • دبیر عربی کنکور اکادمی پارسا

کتاب

تحصیلات

  • کارشناسی حقوق دانشگاه شاهد
  • کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

افتخارات