دبیر زیست پایه

سابقه تدریس

آموزشگاه‌های علم و فن قلمچی، کندو و دبیرستان پیشگام

کتاب

مولف جزوه‌ نکته و تست زیست کنکور

تحصیلات

فارغ التحصیل رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

افتخارات